Блог със съвети за личностно развитие

Добре дошли в блога на Проект Щастие, където разглеждаме въздействието на различни терапевтични техники върху личностното развитие и благополучие.

Тук ще откриете богат избор от статии, посветени на доказани научни подходи и практики, които обогатяват психологическата наука и професионална практика. Моята цел е да предоставям уроци и практически насоки, които могат да бъдат приложени в ежедневието.

Отдайте се на изследване на динамиката на човешките взаимоотношения и самоосъзнаване.

Трансформиращи техники за по-добър живот

Този блог разглежда методите, допринасящи за постигането на значими промени в личностното развитие и емоционалното здраве.

Чрез анализ на сложните динамики в човешките отношения, разкривам множество методи за подобряване на самопознанието и достигане на вътрешен мир.

Всеки текст е насочен към предоставяне на научно-обосновани и практически подходи за личностно израстване. Читателите могат да очакват да намерят стратегии за справяне с лични предизвикателства и за устойчиво психологическо благополучие.

Какво е морфично поле? Как работи морфичното поле? Теорията за морфичните полета е една от най-задълбочените нови концепции в областта на науката за съзнанието и психологията. Тя изисква да преосмислим традиционните граници на нашето разбиране за реалността и е нов подход в работата на прогресивните психолози....

Индивидуалната психологична консултация е поверителен и структуриран процес, насочен към разбиране и решаване на лични или емоционални трудности. Всеки сесия може да включва следните етапи:...

Системните принципи, насочват и направляват констелациите. Тези допълнителни ръководни принципи са като „принципи на отношение“, защото те ще повлияят и ще окажат влияние върху трайния ефект на констелацията за вас....

Има три ръководни системни принципа за констелационна работа: Принадлежност, Ред и Баланс. Тези принципи са „Законите на любовта“, които Хелингер открива чрез наблюдение, докато се развиват констелациите....

Констелацията започва като терапевтичен процес, извършван в групова среда или Кръгът на констелациите, както аз го наричам. По време на Кръгът, друг човек представлява някого или нещо, което е част от проблема, който се опитвате да разрешите...

Има различни начини или настройки за създаване на констелация и намирането на правилния начин, за да започнете изисква известно внимание. Констелациите са започнали и все още се практикуват широко чрез работа в група с непознати и търсачи като вас. Традиционно...

Констелациите са създадени от немски психолог на име Берт Хелингер. Хелингер става свещеник на 20-годишна възраст и работата му го отвежда в Южна Африка, където работи като мисионер с племето Зулу в продължение на 16 години....

Открийте света на семейните и системните констелации. Тази сряда, 24 Януари, от 12 часа, Веси Тодорова – фасилитатор на семейни констелации, психолог и писател, ви кани на едночасов безплатен Workshop, посветен на изключително вълнуващата тема: „Да принадлежиш на живота“....

Всеки проблем може да бъде разгледан в констелация, независимо дали е семеен въпрос, предизвикателства за двойки, относно други взаимоотношения, професионален проблем или във вашата организация....