Други ръководни принципи

Ръководни принципи

В основата на усилията за личностно израстване лежат системните принципи, които не само ориентират, но и служат като фундамент при прилагане на метода на семейните констелации.

За да допълним тази парадгима се нуждаем от допълнителни ръководни принципи, които функционират като „принципи на отношение“ и не просто утвърждават ангажираност, но и имат съществено въздействие върху дълготрайния ефект, който констелацията оказва върху нас и нашите възприятия.

„Величието на човек е това, което го прави равен на другите.“ – Бърт Хелингер

Присъствие, готовност и неосъждане

Системните принципи насочват и управляват процеса на констелацията.

Допълнителните ръководни принципи  ще повлияят и ще окажат влияние върху ефективността на констелацията за вас като личност, която търси трайни решения.

1. Присъствие в настоящето

Основата за всяка истинска трансформация е присъствието.

То ни позволява да забележим и приемем промените, които се случват пред нас.

Ако сме погълнати от миналото или прекомерно фокусирани върху бъдещето, ние рискуваме да пропуснем възможностите за промяна на настоящето.

Само и единствено когато сме напълно присъстващи в реалността на момента ще съумеем да уловим истинската същност на промяната, възможност предлагана тук и сега, а не вчера или утре.

2. Готовност за промяна

Готовността е ключът към отварянето на вратите към нови познания и разбирания, които може да не са били очаквани и въпреки това да бъдат част от реалните резултати.

В процеса на поставяне на констелация често се откриват скрити аспекти на нашите динамични семейни системи, които имат дълбоко въздействие върху настоящето ни.

Това може да включва както проблеми, засягащи нашето настояще или някои трудни обстоятелства, които се предават няколко поколения в нашето семейно дърво.Бидейки готови да видим и приемем това, което се разкрива, ние стъпваме по пътя към истинското приемане и лечение.

Тази готовност е свързана със смелостта да кажем „ДА“ на настоящия момент и на възможностите, които той предлага за промяна и развитие.

3. Неосъждане на личността

Подходът за неосъждане е съществен за създаването на безопасна и подкрепяща среда в рамките на констелацията, както и възможност да стимулираме смелостта на участниците.

Разбирането, че всеки от нас е част от по-голяма система и че ние сме продукт на нашите обстоятелства т.е. присъства определено ниво на детерминираност на база нашето минало, ни помага да приемем другите без предразсъдъци.

В една констелация няма присъда за това, което се констатира, а участниците знаят, че всички сме еднакви като членове на семейната ни система, която е несъвършена, какъвто междувпрочем е и животът.

В такава атмосфера, участниците в констелацията могат да се свързват на по-дълбоко ниво, споделяйки и разивайки заедно процеса в търсене и намиране на разбиране и решение и както казва Бърт Хелингер, „величието на човек е в неговата способност да бъде равен с другите“ – идея, която отеква в сърцето на неосъждането и общото човечество.

Функция на допълнителните ръководни принципи

Тези допълнителни ръководни принципи, приложени със сърце и разбиране в дълбочина на ситуацията обогатяват нашата практика и ни помагат да създадем специално пространство. Пространство, в което истинската промяна не просто е възможна, а и се случва на практика.

Принципите на присъствие, готовност и неосъждане допълват системните принципи и заедно формират цялостната рамка, насочваща ни към по-задълбочено познание и личностно израстване.

Оценка: 4.63 / 5 (68 мнения)