Какво е Семейна констелация и какво се случва по време на сесията

Семейните констелации са уникален вид на психотерапия, който се фокусира върху разбирането и решаването на семейни динамики и междупоколенските проблеми. Чрез картината, която се разкрива, може да се осъзнаят вътрешни процеси, които да подействат лечебно и да променят начина, по който се възприемат.

Каква е продължителността на

Продължителността на консултацията е 50 мин., независимо дали ще е лична консултация в кабинета ми или онлайн консултация.

Какво е терапия с Капките на Др. Бах?

За да разберем терапията на Бах, трябва да научим за неговата идея за човека. На земята, човек се явява във формата на неговата личност. Това е неговото мимолетно аз. Истинската същност на човека се състои от неговата бесмъртна душа. Това е по-високото аз, вечното ядро на всеки човек. Всяка душа е неотменима част от енергийния макрокосмос. Бах разбира създанието като цяло. В голямото единство на вселената всичко е свързано помежду си.

Оценка: 4.64 / 5 (118 мнения)