Къде са отговорите и къде се случват решенията при констелациите

Изцеление при психологически констелации

Чудите ли се къде се намират отговорите на вашите въпроси и проблеми? Как може това да доведе до тяхното решение и защо трябва да знаем това?

В тази публикация в блога на Проект Щастие, ориентирана към дефиниране на отговори ще обясним малко повече за т.нар. „поле на знанието“ и как то влияе на терапията от тип системна семейна констелация.

„ПОЛЕТО НА ЗНАНИЕТО“

Биологът Рубърт Шелдрийк открива нещо, наречено „морфично поле“, което е поле от форма, структура, модели и ред.

Това са полетата, които организират кристалите, молекулите и ятата от птици в небето, без да се сблъскват едно с друго.  Подобно на теорията на системите, тези полета признават йерархията и редът в системата. Полето се състои от няколко части, но всички части работят заедно като едно цяло.

Уникалните аспекти на това поле е, че то съдържа информация, памет и енергия.

Освен това то е освободено от пространство и време, поради което не губи интензивност от момента на създаването си. Морфичното поле е основата на нашата умствена дейност, а също и на възприятието ни на света.

Нашите собствени полета не са ограничени само до главите ни и се простират извън нашия ум с нашето внимание и намерения.

Полето на нулевата точка е откритие на квантовата механика.

В класическата механика полето е област на влияние, в която две или повече точки са свързани чрез сила, като гравитация или електромагнетизъм.

В света на квантовите частици обаче полетата се създават от обмена на енергия. Това поле на нулева точка предполага, че всичките ни действия и мисли могат да бъдат усетени и чути навсякъде и че поради това трябва да гледаме на себе си като на нещо повече от просто същество с ограничения, което не го засяга нищо друго.

Това е промяна на парадигмата за това как ние и собствените ни мисли влияят на заобикалящата ни среда.

Частиците взаимодействат и обменят енергия и именно чрез тези енергийни движения се създава полето на нулевата точка.

Американският физик Хал Путхоф предполога, че полето на нулевата точка е като вселена от сенки, универсална банка с памет за всичко, което се е случило през времето.

Това означава, че между нас и цялото пространство има невидими връзки/нишки.

Признаването на съществуването на това поле предлага обяснение защо някой може да долови вашите мисли от хиляди километри разстояние и дава на учените обяснение за живота след смъртта.

Квантовите теории на Бор, Хайзенберг и други казват, чe:

  1. Всички неща са свързани;
  2. Нищо няма изолирано значение, а вместо това е част от взаимосвързана и динамична мрежа;
  3. Реалността е променлива и човешкото намерение може да я промени.

„Полето“ („campo o sistéma“ на испански) може да се разбира като „семейна душа“, „семейно несъзнателно“ или „духовно енергийно поле“.

Както е описано по-горе, има научна основа за това поле и съзвездие превежда езика му в смисъл за лечебни цели. Полето е това, което съдържа както информацията, така и ключовете за разрешаване.

Има памет, като например морфично поле, и следователно, когато са възникнали травми или заплитания, те остават в системата и се отразяват по-късно. Полето иска да внесе съзнание в семейната душа и работи във ваша полза, за да донесе изцеление и корекция.

Фасилитатор се е научил как да насочва и разчита знаците, за да тълкува посланието. Вашето поле има отговора. Участник, който играе роля, придава форма на полето и показва визуално връзката между частите. Истинската красота на съзвездията е полето, защото там всичко се случва и се случва.

Оценка: 4.65 / 5 (65 мнения)