Системните и семейните констелации са терапевтичен подходи, предназначени да помогнат за разкриване на скритата динамика във взаимоотношенията (семейни, лични, служебни). Чрез картината, която се разкрива, може да се осъзнаят вътрешни процеси, които да подействат лечебно и да променят начина, по който се възприемат. Индивидуалната констелация може да се проведе лично в кабинета ми в София или онлайн. За повече информация се свържете с мен

Системни и семейни констелации онлайн и присъствено

Запишете си час за индивидуална семейна констелация или разберете повече за метода. Следете в сайта в раздел Събития и в групата във Фейсбук

Ръце, обгръщащи хартиени фигури на възрастни и деца, представяйки здравословни семейни взаимоотношения

Основи на семейните констелации

Терапия чрез семейна констелацияСемейните констелации представляват вътрешно пътешествие в живота на човек и показват нещата, които не ни принадлежат. Това са травматични събития, които ни влияят, нарушен ред в семейната система и йерархия, или изгубен баланс. Всички те идват от динамиката на семейната ни система.

Водят ни, движат ни и ни управляват. Когато осъзнаем това, душата ни се успокоява. Интегрира го в себе си и нещата се променят. Чрез този процес в полето на знанието, в което се разгръща констелацията се вижда “движението на душата”. Методът доказва, че любовта е по-силна от всичко. Когато намерите мирът в себе си, вие се помирявате с всички от семейството си. Това е пътят към пълноценен и изпълнен с доброта живот.

Вярвам, че разбирането и преработването на тези подсъзнателни невидими взаимовръзки е мощен инструмент за личностно развитие.
С този подход  преразглеждате травматични емоции и преживявания и виждате друга гледна точка спрямо вашето семейство, откривайки по този начин път към себереализация и баланс.

Методи на работа

В моята психологическа практика работя с различни методи и похвати, които помагат на човек да достигне до полето на знанието и да види живота си от друга перспектива. Чрез „Колелото на 4-те посоки“, асоциативните карти и арт констелациите ви помагам да достигнете до дълбоко скритите аспекти  от вашето съзнание за вашата семейна система.

Основната цел е да ви подкрепя в процеса на емоционално израстване и вътрешно личностно осмисляне, за да намерите мир и удовлетворение в живота си.

Ако търсите и по-продължителна лична работа по въпросите, които ви вълнуват, предлагам и психологически консултации. Тези сесии се фокусират върху изследването на поведенческите модели и предизвикателствата, с които се сблъсквате и емоционалните трудности, които не можете да преодолеете.

Целта е да се предоставим пространство за задълбочено самопознание и откриване, водещо до значима лична трансформация и усъвършенстване на качеството на живот.

Често задавани въпроси за системните и семейните констелации

Какво представляват системните и семейните констелации?

Терапевтичният метод на системните и семейните констелации изследва скритите психологически предпоставки в семейната система, които могат да оказват влияние върху личното поведение и емоциите.

Участниците могат да осъзнаят и разрешат дълбоко скрити конфликти в себе си или тревоги, наследени от предишните поколения.

Терапията дава възможност за лечение чрез възстановяване на баланса и хармонията в семейните взаимоотношения, като по този начин подпомага освобождаването от наглед непреодолими емоционални травми.

Как да запазите час?

Можете да запазите час през формата или като се свържете с мен през Контакти.

Продължителност на констелацията?

Индивидуалната семейна констелация е продължителност до 90 мин. В група констелациите са в рамките на цял ден от 10 ч. до 18 ч. вечерта.

За кого са подходящи?

Подходящи са за всеки, който иска да разбере и промени дълбоко вкоренени модели на поведение или емоционални реакции, които могат да се проследят до семейни взаимоотношения или до предишни поколения.

Този подход е особено подходящ за хора, които се чувстват объркани, несигурни и стресирани в живота си, изпитват хронични емоционални или физически симптоми, или се борят с междуличностни конфликти.

Как се провежда онлайн констелация?

Провежда се чрез видео връзка, а фасилитаторът ръководи процеса и участниците взаимодействат от разстояние.

Използват се различни методи за представяне на семейната система като виртуални фигури или символи, които помагат на участника да визуализира и работи със семейните си връзки и отношения.

Въпреки физическата дистанция, този подход позволява дълбоко емоционално и интуитивно взаимодействие, което води до дефиниране и разрешаване на скрити под повърхността дълбоки семейни травми.

Колко често може да се прави?

Системните и семейните констелации са методи, които разкриват картини от душата и човек се променя от финалната лечебна картина. Препоръчва се да има поне 1 месец отстояние между констелациите, за да има клиента време да осмисли информацията, която е видял в констелацията си.

Има ли ограничения при участие в системни и семейни констелации?

Семейните констелации са достъпни за хора от всякакви възрасти, но има някои ограничения, които е добре да се вземат предвид.

Подходящо е участниците да имат поне основно ниво на емоционална стабилност и отвореност към саморефлексия и промяна.

Важно е също така да се има предвид, че методът може да не е подходящ за лица с тежки психични заболявания.

Каква е разликата между индивидуална и групова семейна констелация?

Индивидуална: Фокусира върху личния път и вътрешния свят на един човек чрез употреба на символи или предмети за представяне на семейните връзки и отношения.Тя предоставя пространство за интимна и дълбока работа, където участникът и фасилитаторът са в тясно взаимодействие.

Групова: Включва и други участници, които изпълняват роли на членове на семейството или ключови фигури в семейната система.

Как да се подготвите за семейна констелация?

Преди да се запишете за системна или семейна констелация е добре да помислите върху каква тема искате да работите. Да научите максимално повече информация за семейството си - за вашите родителите, бабите и дядовците и прабаби и прадядовци. Да знаете информация, която би помогнала в хода на констелацията (трудни и тежки съдби на членове от семейството, загуби, неразрешени проблеми, забравени или отричани хора от семейството, осиновявания, разводи, аборти, зависимости).

Какви теми могат да бъдат обработени по време на системна и семейна констелация?

Системните и семейни констелации могат да адресират широк кръг от теми, включително взаимоотношенията в семейството, професионални и лични предизвикателства, емоционални травми, здравословни проблеми, финансови трудности, емоционални загуби и скръб.

Оценка: 4.68 / 5 (123 мнения)