Веси Тодорова - Проект Щастие

Психолог, фасилитатор на семейни констелации и терапевт

В рамките на моята психологическа практика интегрирам различни подходи, които помагат за разрешаване на вътрешни конфликти, противоречия, тревоги и други дисбалансирани състояния на душата. Методите, с които работя включват системни и семейни констелации, арт-терапия и асоциативни карти. В основата на моята практика прилагам метода на Семейни и Системни констелации както в индивидуални сесии, така и в групови.

Обучавала съм се в метода в Испания при Свагито Либермайстер – ученик на Берт Хелингер, автор на книгата „Корените на любовта“. Също така се обучавам и в London School of Systemic & Family Constellations при Illi Adato, международен фасилитатор и обучител на Системни констелации. Чувствам се дълбоко свързана с този подход и вярвам, че Семейните констелации представляват мост, който позволява на душата на човек да се срещне с истинското си Аз. Нека бъда вашият фасилитатор по пътя към себепознанието.

Проект Щастие

Открийте силата в себе си чрез психологична подкрепа.

Индивидуални семейни констелации и в група

Лични и онлайн консултации с асоциативни карти

Лични и онлайн психологични консултации

Иновативен холистичен подход за тялото, умът, сърцето и духът