Политика за защита на личните данни

Проект Щастие ЕООД („Ние“, „Нас“ или „Проект Щастие“) цени поверителността на своите потребители. Тази Политика за защита на личните данни („Политика“) описва как събираме, използваме, споделяме и защитаваме личната информация, която получаваме от потребителите на нашия уебсайт proektshtastie.bg („Уебсайт“). Тази политика обхваща и използването на нашия уебсайт и свързаните с него услуги.

Събиране на лична информация

Когато използвате нашия уебсайт, можем да поискаме лична информация от вас, като вашето име, имейл адрес, физически адрес, телефонен номер и друга информация, свързана с вас.

Можем също така автоматично да получим информация за вашето взаимодействие с нашия уебсайт, като например страници, които сте посетили, търсения, които сте направили, и действия, които сте предприели.

Това включва целия спектър от начини с които потребителят взаймодейства със сървъра на уеб сайта ни чрез изпращане на заявки за конкретна информация, която изисква, включително при информиране чрез информацията в блога ни, при закупуване на услуги за семейни констелации, консултация с психолог и прочие.

Използване на лична информация

Използваме събраната от вас лична информация за следните цели:

 • Да отговаряме на вашите запитвания и да предоставяме поддръжка;
 • Да подобряваме нашия уебсайт и свързаните с него услуги;
 • Да персонализираме съдържанието и представянето на нашия уебсайт;
 • Да изпращаме новини, актуализации и промоционални материали, свързани с нашите услуги;
 • Да провеждаме проучвания, анализи и изследвания на пазара;
 • Да предотвратяваме потенциални рискове за сигурността и измами.

Споделяне на лична информация

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин разменяме вашата лична информация с трети страни за маркетингови цели. Можем обаче да споделим вашата лична информация с трети страни, които ни помагат да управляваме нашия уебсайт и бизнес, като например:

 • Хостинг компании;
 • Аналитични услуги;
 • Рекламни мрежи;
 • Социални медийни платформи.

Когато споделяме вашата лична информация с нашите партньори, ние изискваме от тях да спазват принципите за защита на данните и да гарантират сигурността на вашата информация.

Мерки за сигурност

Ние прилагаме подходящи организационни и технически мерки за защита на вашата лична информация срещу неоторизиран достъп, неразрешено разкриване, използване или промяна.

Въпреки че не можем напълно да гарантираме сигурността на вашата лична информация, ние използваме шифроване, защитни стени и контроли за достъп, за да защитим вашата информация от неоторизиран достъп.

Права на субектите на данни

Като субект на данни имате следните права по отношение на вашата лична информация:

 • Право на достъп: Можете да поискате копие от вашата лична информация, която съхраняваме.
 • Право на коригиране: Можете да поискате да коригираме неточна или непълна лична информация.
 • Право на изтриване: Можете да поискате да изтрием вашата лична информация, освен ако не сме задължени да запазим нея по закон или по причини, свързани с обществения интерес.
 • Право на ограничаване на обработката: Можете да поискате да ограничим обработването на вашата лична информация при определени обстоятелства.
 • Право на преносимост на данните: Можете да поискате да прехвърлим вашите лични данни към друг администратор, когато е технически осъществимо.
 • Право на възражение срещу директен маркетинг: Можете да възразите срещу използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез страницата ни за контакти или на електронен адрес support@proektshtastie.bg.

Ще отговорим на вашата заявка в рамките на един месец. Ако имате оплакване относно обработката на вашата лична информация, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни на kzld@cpdp.bg или да посетите техния уебсайт на https://www.cpdp.bg/.

Промени в тази политика

Можем да актуализираме тази политика от време на време, за да отразим промените в нашите практики за поверителност. Ще публикуваме актуализираната политика на нашия уебсайт и ще направим усилия да ви информираме за всички съществени промени.

Ако имате въпроси относно тази политика, моля, свържете се с нас чрез формата за контакти в сайта.

Приложимо право и разрешаване на спорове

Тази политика се урежда и тълкува в съответствие с българското законодателство. Всеки спор или претенция, произтичащ от или свързан с тази политика, е предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Оценка: 4.63 / 5 (80 мнения)